NES – SKĄD TEN POMYSŁ??

NES – SKĄD TEN POMYSŁ??

New Elite System powstał w wyniku zebranych doświadczeń piłkarskich i trenerskich oraz obserwacji dzisiejszych trendów w piłce nożnej. Światowej klasy piłkarze nie trenują swoich umiejętności jedynie na boisku. Istotną rolę zaczynają odgrywać: psychologia sportowa, dietetyka, przygotowanie motoryczne, opieka medyczna oraz menedżerska. Świadomość piłkarzy rośnie. Zawodnicy coraz częściej korzystają z pomocy specjalistów. Nadal istnieje jednak wiele mankamentów. Zajęcia odbywają się w wielu różnych, nie skorelowanych ze sobą miejscach, skutkiem czego jest mała efektywność oraz powielanie treści zajęć, jak również brak utożsamiania się z zawodnikiem. New Elite System postanowił w jednym miejscu zebrać specjalistów w swoich dziedzinach i opracować system szkolenia oparty o naszą wspólną wizje. Celem NES jest zadbać o każdy szczegół w rozwoju indywidualnym zawodników, tak aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. New Elite System daje możliwość pracy w każdym obszarze zawodnika. Opracowuje indywidualny plan zajęć, wytycza cele i prowadzi do doskonałości.

Jeżeli szukasz kompleksowej, profesjonalnej opieki nad swoją karierą piłkarską skontaktuj się z Nami !!!

ZAMKNIJ