KLUBY

New Elite System to narzędzie do usystematyzowania pracy szkoleniowej w klubie oraz
wprowadzenia nowatorskich metod w treningu piłkarskim.

Oferujemy dla klubów różne formy treningu specjalistycznego:

      – Treningi indywidualne
      – Treningi formacyjne
      – Treningi profilowe
      – Treningi motoryczne i mentalne

Oferujemy kompleksową analizę dla Trenerów/Klubów oraz dokonujemy jednorazowych analiz meczowych i treningowych według systemu NES.

Analiza meczowa New Elite System dla trenerów/klubów skupia się na:

     – Ocenie realizacji założeń własnego zespołu
     – Ocenie gry własnego zespołu
     – Ocenie gry przeciwnika
     – Rozumieniu gry i podejmowaniu decyzji przez zawodników
     – Analizie dowolnie wybranego zagadnienia

W celu wysłania materiałów lub nawiązania ścisłej współpracy prosimy o wcześniejszy
kontakt przez formularz lub telefonicznie.

New Elite System to narzędzie do usystematyzowania pracy szkoleniowej w klubie oraz
wprowadzenia nowatorskich metod w treningu piłkarskim.
Oferujemy dla klubów różne formy szkoleń i warsztatów:

     – Autorski program szkolenia NES dla grup młodzieżowych i seniorskich

     – Szkolenia z zakresu 6 modułów:

             –>   TETA – techniczno – taktyczny
             –>   MOTORYKA
             –>   ŻYWIENIE
             –>   MENTAL
             –>   MEDYCZNY
             –>   MENEDŻERSKI

     – Szkolenia z zakresu analizy meczowej i treningowej

     – Szkolenia z zakresu zarządzania klubem sportowym

Nawiązujemy współpracę w zależności od potrzeb Klubu, od pojedynczych szkoleń do całościowej opieki nad Klubem.
Napisz lub zadzwoń do nas w celu uzyskania szczegółowej oferty.

ZAMKNIJ